Pediloc Blade

PediLoc Locking Cannulated Blade Plate System

Systém je určen pro fixaci fraktur a osteotomií dlouhých kostí u všech pediatrických podskupin a u dospělých pacientů malé postavy. Použití systému: intertrochanterické derotace a varizační osteotomie, fraktury femorálního krčku a pertrochanterické fraktury, intertrochanterické valgizační osteotomie, proximální a distální tibiální osteotomie a fraktury pažní kosti.

– k dispozici na objednání
– 3.5 a 4.5 kanalizované dlahy
– dětské a adolescentní velikosti
– 90, 100 a 130° dlahy
– uzamykatelné šrouby
– dobrá rotační stabilita při zachování kostní hmoty
– kanalizované nástroje pro preciznost a jednoduchost
– nerezová ocel 316L
brožura; operační technika; objednací kódy/přehled