ToggleLoc s technologií ZipLoop

ToggleLoc with ZipLoop

Fixace štěpů pomocí technologie ZipLoop umožňující dotažení smyčky podle potřeby a dispozic štěpu. Implantát umožňuje i po tibiálním zajištění dodatečné dotažení/napnutí štepu.  Snadná operační technika díky jedné universální velikosti implantátu. Další informace o technologii ZipLoop a jejích možnostech získáte na stránkách www.ziploop.net.

Brožura, Double Bundle, ZipLoop
Operační technika patela,
Operační technika postranní vaz MCL,

Trans Tibial (animace), Trans Tibial (video)
Dvojitý tunel (animace), ACL rekonstrukce z mediálního portu (video)

ToggleLoc with ZipLoop InLine, XL

Nová verze femorální fixace štěpu. Stažení smyčky je prováděno v jedné ose s implantátem. Je také možno zvolit větší verzi titanové kotvičky XL.

ToggleLoc Ziploop InLIne, XL brožura a operační technika

Další informace o technologii ZipLoop a jejích možnostech získáte na stránkách www.ziploop.net