Produkty > ZipLoop

Použití technologie ZipLoop

ZipTight AC

Řešení AC luxace pomocí ZipLoop technologie a implantátu ZipTight AC a ZipTight AC Double pro chronickou luxaci

Biceps

Distální biceps – řešení pomocí technologie ZipLoop ToggleLoc

ToggleLoc s technologií ZipLoop

Toggle s technologií ZipLoop

Šití menisků

JuggerStitch
CrossFix

www.ziploop.net

Další informace o technologii ZipLoop a jejích možnostech získáte na stránkách www.ziploop.net