Tricera 3-in-1 System

Unikátní přístroj kombinující shaver, ablaci, koagulaci a automaticky řízenou duální pumpu. Systém svou koncepcí nahrazuje tři artroskopické přístroje a tím usnadňuje manipulaci, použití a přípravu na artroskopický výkon. Dalším bonusem jsou 3-in-1 nástavce, které funkce přístroje integrují do jednoho nástavce a tím  přináší finanční úsporu v použitém spotřebním materiálu a významně zrychlují artroskopický výkon.  Přístroj byl vyzkoušen a je provozován na desítkách pracovišť.

Tricera 3-in-1 System přínáší:

 • první revoluční výhodu v kombinaci ablace, resekce, řezání kostí a správě tekutin

 • bezkonkurenční kontrolu nad operačním polem

 • nastavení profilů s nastavením všech hodnot přístroje pro jednotlivé lékaře

 • ovladač a řízení „vše v jednom“ zlepšující vizualizaci, správu tekutin a efektivitu

 • ovládaní tlačítky na motorové ručce nebo nožním pedálem

 • kombinovaný systém zjednodušující nastavení a údržbu a výrazně snižující čas dříve nutný na výměny nástavců v průběhu operace

 • jeden nástavec kombinující řezání/shaverování tkání, ablaci a koagulaci bez nutnosti výměny nástavce v rukojeti

 • okamžité spuštění funkce koagulace stiskem jednoho tlačítka z jakéhokoliv módu

 • dynamickou ablaci s plasmatickým polem

 • ovládání na ručce nebo nožním pedálu umožňující nastavení všech vlastností zařízení, režimů, otáček fréz, sání a pálení

 • kazetu pro duální režim pumpy, detailní nastavení režimů a lavage

 • zobrazení hodnot systému na monitoru videořetězce ZEOS 4K, od verze 2.5

Ke stažení

Videa