Tricera 3-in-1 System

Unikátní přístroj kombinující shaver, pálení a duální pumpu. Systém svou koncepcí nahrazuje tři artroskopické přístroje a tím usnadňuje manipulaci, použití a přípravu na artroskopický výkon. Zároveň přináší úsporu v použitém spotřebním materiálu a zrychluje artroskopický výkon.

Tricera 3-in-1 System přínáší:

  • první revoluční výhodu v kombinaci ablace, resekce, řezání kostí a správě tekutin

  • bezkonkurenční kontrolu nad operačním polem

  • nastavení profilů s nastavením všech hodnot přístroje pro jednotlivé lékaře

  • ovladač a řízení „vše v jednou“ zlepšující vizualizaci, správu tekutin a efektifitu

  • kombinovaný systém zjednodušujicí nastavení a údržbu a výrazně snižující čas dříve nutný na výměny nástavců v průběhu operace

  • jeden nástavec kombinující řezání/shaverování tkání a pálení bez nutnosti výměny nástavce v rukojeti

  • dynamickou ablaci s plasmatickým polem

  • ovládání na ručce nebo nožním pedálu umožňující nastavení všech vlastností zařízení, režimů, otáček fréz, sání a pálení

  • kazetu pro duální režim pumpy, detailní nastavení režimů a lavage

  • zobrazení hodnot systému na monitoru videořetězce ZEOS, od verze 2.5

Ke stažení

Videa